Enskede Blås

Historik

Enskede Blåsorkester har sina rötter kopplade till Enskedeskolan i Gamla Enskede, strax söder om Stockholm. Mycket litet är känt om den skolorkester som troligen fanns redan runt 1915 då Enskede Folkskola färdigställdes. En medlem av Enskede Folkskolas Gossorkester mellan 1927 och 1933 var Göran Åkerstedt, sedermera trumpetare i Hovkapellet och lärare på Musikaliska Akademin. Ledaren för gossorkestern var då Karl Westberg som också var tubaist i Hovkapellet. Gossorkestern finns dokumenterad i en av SF's journalfilmer från 1943 då man spelar under ett protestmöte mot rivningarna på Kolmätargränd i Gamla Stan.

Under 1960-talet bildades den Kommunala Musikskolan och musikundervisningen breddades med både instrumentalundervisning och ensemblespel. I samband med detta övergick den mera traditionella skolorkestern från Enskedeskolans regi till den Kommunala Musikskolans. Orkesterns ledare i mitten av 1960-talet hette Stig Arnorp, som även var slagverkare i Radiosymfonikerna. Han efterträddes av Jan-Ivar Andersson ca 1968, som även var trombonist på Oscarsteatern. Jan-Ivar hade också ett förflutet som musikelev i Flottan vilket starkt präglade det militärmusikaliska arvet för orkestern.

Orkesterns namn var under denna tid Enskedeskolans Blåsorkester och föräldrarna till medlemmarna bildade 1972 en stödförening med syfte att planera och genomföra olika aktiviteter såsom spelningar, basarer och resor etc. En av de aktiviteter som engagerade flest personer var orkesterns årliga julbasar som hölls första gången i Enskede Församlingshus januari 1973. Lotterier, kaffeservering, loppmarknad och julllekar samt underhållning med orkestern hörde till standardaktiviteterna på dessa julbasarer. Det ekonomiska utfallet från dessa samt andra intäkter från en mängd spelningar på olika ställen möjliggjorde att orkestern kunde genomföra en lång rad turnéer under åren: Köpenhamn 1973, Moskva/Leningrad 1975, Wien 1977, Warszawa 1980, Budapest 1983, Dubrovnik 1985, Prag 1987, Amsterdam 1990, Riga 2003 samt Vilnius 2006.

Orkesterns namn ändrades i slutet av 1970-talet till Enskede Blåsorkester i samband med att den blev mera fristående från både skolan samt Kommunala Musikskolan. Antalet orkestermedlemmar har varierat under åren, från knappt 20 st 1970 upp till ca. 35 st i samband med Pragresan 1987 och ned till nuvarande (2008) antal på 13 st. Av nuvarande medlemmar började hälften i orkestern redan under 1966-68 medan resterande började under 1970-80-talen.

Hans Antvik

Enskede Blås