Enskede Blås

Styrelsen 2020

Ordförande: Sun Axell
Kassör: Anna Carin Skagerberg
Sekreterare: Peter Hansson
Orkesterrepresentant: Annabel Röle Waldelöf
Revisorer: Åsa Gustafson & Per Holmberg
Valberedning: Claes Waldelöf & Hans Antvik
   
PR-grupp: Olle Gussarsson, Annabel Röle Waldelöf & Claes Waldelöf
Resekommitté: Hans Antvik, Marika Westman & Per Holmberg
Enskede Blås